E-podateľňa

Komunikujme spolu moderne, komunikujme spolu elektronicky.
Už žiadne čakanie na pošte. Ušetrite si čas a peniaze a zašlite nám potrebné dokumenty elektronicky. Naša E-podateľňa predstavuje jednoduchú a bezpečnú cestu.

Použitie E-podateľne

Cez E-podateľňu nám môžete zaslať akýkoľvek dokument, okrem zmluvy, návrhu na uzatvorenie zmluvy a dokumentov, ktoré vyžadujú overený podpis klienta (tieto dokumenty je potrebné naďalej zasielať prostredníctvom pošty v listinnej forme).

Žiadosti a dokumenty musia byť pred vložením do E-podatelne podpísané klientom.

Dokumenty zaslané prostredníctvom E-podatelne nám už neposielajte poštou. Predídete tak vzniku duplicitných požiadaviek, ktoré zdržujú spracovanie.

Cez E-podateľňu nám môžete zaslať akýkoľvek dokument, okrem zmluvy, návrhu na uzatvorenie zmluvy a dokumentov, ktoré vyžadujú overený podpis klienta (tieto dokumenty je potrebné naďalej zasielať prostredníctvom pošty v listinnej forme).

Žiadosti a dokumenty musia byť pred vložením do E-podatelne podpísané klientom.

Dokumenty zaslané prostredníctvom E-podatelne nám už neposielajte poštou. Predídete tak vzniku duplicitných požiadaviek, ktoré zdržujú spracovanie.


Formuláre žiadostí

Odosielateľ
Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú vám zašleme potvrdenie o prijatí dokumentu.
Zmluva

Súbory, fotografie, skeny
Nie je možné nahrať zmluvy, návrhy na uzatvorenie zmluvy a dokumenty, ktoré musia mať overený podpis klienta. Tieto dokumenty nám i naďalej posielajte prostredníctvom pošty.
V jednej zásielke môžete odoslať maximálne 10 súborov, pričom celková veľkosť všetkých súborov nesmie presiahnuť 100 MB. Súbory môžete nahrať vo formátoch: PDF, TIFF, JPG, JPEG, PNG, GIF.