Poistná suma

Pri výbere poistnej sumy, majte prosím na pamäti, že poistné plnenie je vyplácané v závislosti od rozsahu telesného poškodenia vyjadrené percentom, tj. čím vyššia pojistná suma, tým vyššie poistné plnenie (percento z vami zvolenej poistnej sumy) Vám bude vyplatené. 
Zvolená poistná suma vám v prípade úrazu, ktorý Vám spôsobil trvalé telesné poškodenie, zabezpečí finančnú hotovosť, ktorá Vám pomôže pokryť Vaše finančné záväzky (splátku hypotéky, úveru) a udržať si doterajší životný štandard. Táto hotovosť Vám pomôže pokryť dlhodobý výpadok vašeho príjmu, nakoľko v prípade trvalých následkov úrazu částo dochádza k zníženej pracovnej schopnosti a vzniku nových nákladov.
Berte to úvahy, prosím, vaše a rodinné potreby, hlavne finančné, a z nižšie uvedených možností následne zvoľte sumu, ktorá budu vašim potrebám najviac vyhovovať.