Úrazové poistenie 5 PLUS

Úrazové poistenie 5 PLUS si môžete uzatvoriť len jedenkrát.  
Ak už máte uzatvorené iné úrazové poistenie, poistenie 5 PLUS si môžete aj napriek tomu uzatvoriť, pretože v prípade poistnej udalosti dostanete poistné plnenie z každej poistnej zmluvy v zmysle poistných podmienok, bez ohľadu na rozsah škody. Pokračovaním v uzatvorení poistenia 5 PLUS potvrdzujete, že chcete mať uzatvorených viac úrazových poistení.