Finančná skupina UNIQA Insurance Group na Slovensku

  • AXA životní pojišťovna a.s., podnikajúca v SR prostredníctvom organizačnej zložky: AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
  • AXA pojišťovna a.s., podnikajúca v SR prostredníctvom organizačnej zložky: AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
  • UNIQA d.d.s., a.s.
  • UNIQA investiční společnost a.s., podnikajúca v SR prostredníctvom organizačnej zložky: AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko
  • UNIQA Management Services s.r.o., podnikajúca v SR prostredníctvom organizačnej zložky: AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko