Číslo formulára: A5C1A12F

Poistenie choroby InPLUS

pre prípad invalidity nad 70 % následkom civilizačných ochorení s výplatou mesačnej dávky

Rok

vášho narodenia

Mesačná dávka

V prípade poistnej udalosti vám bude
mesačne vyplácaná zvolená suma

Mesačná dávka vám pomôže v období zníženia vašich príjmov pokryť nevyhnutné výdavky

Počet rokov

poistenia

Minimálna doba poistenia je 5 rokov,
maximálne však do 62 rokov veku.

Celková platba za poistenie

Celková platba za poistenie bude vypočítaná až po vyplnení osobného dotazníka

Vyhovujú vám parametre poistenia uvedené v tomto informačnom dokumente, najmä rozsah poistnej ochrany, možnosť výberu výšky mesačnej dávky v prípade poistnej udalosti v danom rozpätí a váš vek je od 18 do 60 rokov? Pokiaľ áno a nie ste aktuálne hospitalizovaný ani práce neschopný, je pre vás toto poistenie vhodné, môžeme vám jeho uzatvorenie odporučiť a môžete kliknúť na "Chcem uzatvoriť poistenie". Ak nie, môžete sa zoznámiť s ponukou iných poistení na našich webových stránkach.

1. Kalkulačka