ZAVOLAJTE NÁM 02 2929 2929 PO - PIA   08:00 - 18:00

Poistenie domácnosti

Chráňte miesto, ktoré milujete
1/ Základné údaje
Číslo formulára: EEEDD5AB
Potrebujete poradiť? Náš operátor vám pomôže s vyplnením formulára. Nahláste mu, prosím, číslo formulára, aby mohlo prebehnúť zdielanie obrazovky.

Typ poistenia

Vyberte typ poistenia

Údaje o domácnosti

Údaje o domácnosti

Poistná suma v €

max. 200 000 €

Typ bývania

Byt/Domácnosť sa nachádza na prízemí

Byt/Domácnosť sa nachádza na poslednom poschodí

Domácnosť sa nachádza na poschodí

Údaje o nehnuteľnosti

Hlavné konštrukčné prvky sú neudržované a poškodené

Poistná suma

max. 1 000 000 €

Rok ukončenia výstavby nehnuteľnosti

Rok

Úžitková plocha v m2

m2

Nehnuteľnosť užíva

Chcem poistiť aj vedľajšie stavby

Vyberte vedľajšie stavby a uveďte sumu

Poistná suma vedľajších stavieb

max. 200 000 €

Údaje o vás

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a ktoré kladie nové požiadavky v oblasti ochrany Vašich osobných údajov. Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb nájdete na www.axa.sk.

Poistník je:

Mobilné telefónne číslo:

+421 nepovinné

Rodné číslo

000000/0000


IČO

00000000

Vaše IČO bude využité iba pre výpočet zliav.

Miesto poistenia


Budova je vo výstavbe

Ulica

Č. popisné

Orient. číslo

Obec

PSČ

Obec

PSČ

Katarstrálne územie

Parcelné číslo

Podlomenie parcelného čísla

Diel parcelného čísla

Číslo stavebného povolenia

Počet všetkých škôd v mieste poistenia za posledných 10 rokov

Počet povodní a záplav v mieste poistenia za posledných 10 rokov