Číslo formulára: 58B22BDD

Poistenie občianskej zodpovednosti za škodu

Vyberte si variant poistenia

Variant PLUS

s limitom

200 000 €
Súčasťou poistenia je napr.:

  • Bežná občianska aktivita
  • Neprofesionálna športová činnosť
  • Škody spôsobené domácimi zvieratami vrátane psa
  • Platnosť EÚ, Svet (bez Severnej Ameriky)
Asistenčné služby v cene poistenia 24 hod. / 7 dní v týždni.
Kompletný rozsah poistenia

Variant EXTRA

s limitom

400 000 €
Súčasťou poistenia sú naviac aj škody spôsobené:
  • Hospodárskymi zvieratami, vrátane koní
  • Dronmi či modelmi na diaľkové ovládanie
  • Nemajetková ujma
  • Platnosť EÚ, Svet (bez Severnej Ameriky)
Asistenčné služby v cene poistenia 24 hod. / 7 dní v týždni.
Kompletný rozsah poistenia

Zvoľte výšku spoluúčasti

Spoluúčasť je dohodnutá suma, ktorou sa budete prípadne podieľať na každej vašej poistnej udalosti.

Uveďte mobilné telefónne číslo

V prípade uzatvorenia poistenia získate darček - Cestovný poukaz v hodnote 100 €

+421

Vyplnením mobilného čísla súhlasím s jeho prípadným využitím za účelom uzatvorenia tohto poistenia občianskej zodpovednosti za škodu. Súhlas je platný 1 rok.

Výška poistného

1. Výber poistenia