ZAVOLAJTE NÁM 02 2929 2929 PO - PIA   08:30 - 17:00

Poistenie vozidiel

Vypočítajte si cenu poistenia a získajte zľavy priamo pre vás
1/ Vaše údaje
Číslo formulára: 6FE9DF97
Potrebujete poradiť? Náš operátor vám pomôže s vyplnením formulára. Nahláste mu, prosím, číslo formulára, aby mohlo prebehnúť zdielanie obrazovky.

Údaje o vozidle

Chcem poistiť

Účel použitia

Značka:

značka

Model

model

Výkon

Výkon kWh

Zdvihový objem

Zdvihový objem cm3

Rok výroby

Rok výroby

Palivo:

Celková hmotnosť vozidla

Hmotnosť v kg

Druh ceny vozidla:

Cena vozidla

Cena vozidla

Máte auto na leasing?

Máte vozidlo nepoistené v rámci havarijného poistenia dlhšie ako 1 mesiac?

Mali ste uz poistené vozidlo v ramci pzp?

Uzatvorili ste niekedy poistnú zmluvu havarijného poistenia?

Údaje o vás

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a ktoré kladie nové požiadavky v oblasti ochrany Vašich osobných údajov. Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb nájdete na www.axa.sk.

Je poistník aj držiteľom vozidla?

Údaje o poistníkovi

Meno

Meno

Priezvisko

Priezvisko

Rodné číslo

000000/0000

Vaše rodné číslo bude využité iba pre výpočet zliav.

IČO

IČO

PSČ

PSČ trvalého bydliska

Mobilné telefónne číslo

+421 nepovinné


E-mailová adresa:

@ nepovinné

Vyplnením e-mailovej adresy prehlasujem, že som jej užívateľom a súhlasím s tým, aby bola využitá v súvislosti s uzatvorením poistnej zmluvy poistenia občianskej zodpovednosti za škodu. V prípade uzatvorenia zmluvy súhlasím s tým, aby poistiteľ v súlade s čl. 11 Hlavy I poistných podmienok zasielal vybrané dokumenty týkajúce sa poistenia na túto emailovú adresu.

Údaje o držiteľovi

Rodné číslo

000000/0000

Vaše rodné číslo bude využité iba pre výpočet zliav.

IČO

IČO

PSČ

PSČ trvalého bydliska

Zľavy a bonusy

U nás umožňujeme sčítavanie zliav. Vďaka tomu môžete získať zľavu z ceny poistenia až do výšky viac ako 50 %.

Zľava za uzatvorenie poistenia online

Získavate zľavu 10%

Máte už uzatvorené aj iné produkty od AXA?

5

Chcete platiť poistné ročne?

10

Máte nárok na zľavu ZŤP a ZŤP/S?

5

Máte k dispozícií potvrdenie o bezškodovom priebehu od predchádzajúceho poisťovateľa?

Koľko škôd vám bolo vyplatených z povinného zmluvného poistenia za posledné 3 roky?

Koľko škôd vám bolo vyplatených z povinného zmluvného poistenia za posledné 3 roky (viď potvrdenie)?

Koľko škôd vám bolo vyplatených z povinného zmluvného poistenia v posledných 4-8 rokoch?

Koľko škôd vám bolo vyplatených z povinného zmluvného poistenia v posledných 4-8 rokoch (viď potvrdenie)?

Koľko škôd vám bolo vyplatených z havarijného poistenia za posledné 3 roky?

Koľko škôd vám bolo vyplatených z havarijného poistenia za posledné 3 roky (viď potvrdenie)?

Koľko škôd vám bolo vyplatených z havarijného poistenia v posledných 4-8 rokoch?

Koľko škôd vám bolo vyplatených z havarijného poistenia v posledných 4-8 rokoch (viď potvrdenie)?

Priložte certifikát o škodovom priebehu poistenia

Bola niekedy vaša zmluva poistenia vozidla ukončená z dôvodu neplatenia?

Zľavový kód AXA Drive

AXA123