ZAVOLEJTE NÁM 02 2929 2929 PO - PIA   08:00 - 21:00

Poistenie vozidiel

Vypočítajte si cenu poistenia a získajte zľavy priamo pre vás
1/ Vaše údaje
Číslo formulára: EE18E6E7
Potrebujete poradiť? Náš operátor vám pomôže s vyplnením formulára. Nahláste mu, prosím, číslo formulára, aby mohlo prebehnúť zdielanie obrazovky.

Údaje o vozidle

Chcem poistiť

Osobné vozidlo do 3,5 t (M1)
Úžitkové vozidlo do 3,5 t (N1)
Prívesný vozík do 750 kg (O1)

Účel použitia

Značka:

značka

Model

model

Výkon

Výkon kWh

Zdvihový objem

Zdvihový objem cm3

Rok výroby

Rok výroby

Palivo:

Celková hmotnosť vozidla

Hmotnosť v kg

Druh ceny vozidla:

Cena vozidla

Cena vozidla

Máte auto na leasing?

Máte vozidlo nepoistené v rámci havarijného poistenia dlhšie ako 1 mesiac?

Údaje o vás

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb nájdete na www.axa.sk.

Je poistník aj držiteľom vozidla?

Údaje o poistníkovi

Meno

Meno:

Priezvisko

Priezvisko

Rodné číslo

000000/0000

Vaše rodné číslo bude využité iba pre výpočet zliav.

IČO

IČO

Rok vydania vodičského preukazu

Rok vydania vodičského preukazu

Rok založenia spoločnosti

Rok založenia spoločnosti

PSČ

PSČ trvalého bydliska

Mobilné telefónne číslo

+421 nepovinné


E-mailová adresa:

@ nepovinné

Vyplnením e-mailovej adresy prehlasujem, že som jej užívateľom a súhlasím s tým, aby bola využitá v súvislosti s uzatvorením poistnej zmluvy poistenia občianskej zodpovednosti za škodu. V prípade uzatvorenia zmluvy súhlasím s tým, aby poistiteľ v súlade s čl. 11 Hlavy I poistných podmienok zasielal vybrané dokumenty týkajúce sa poistenia na túto emailovú adresu.

Údaje o držiteľovi

Rodné číslo

000000/0000

Vaše rodné číslo bude využité iba pre výpočet zliav.

IČO

IČO

PSČ

PSČ trvalého bydliska

Zľavy a bonusy

U nás umožňujeme sčítavanie zliav. Vďaka tomu môžete získať zľavu z ceny poistenia až do výšky viac ako 50 %.

Zľavový kód AXA Drive

AX123

Zľava za uzatvorenie poistenia online

Získavate zľavu 10%

Máte už uzatvorené aj iné produkty od AXA?

5

Chcete platiť poistné ročne?

10

Máte nárok na zľavu ZŤP a ZŤP/S?

5

Koľko nehôd ste mali za posledné 3 roky v rámci povinného zmluvného poistenia?

Koľko škôd ste mali za posledných 8 rokov z povinného zmluvného poistenia?

Koľko nehôd ste mali za posledné 3 roky v rámci havarijného poistenia?

Koľko škôd ste mali za posledných 8 rokov z havarijného poistenia?

Bola niekedy vaša zmluva poistenia vozidla ukončená z dôvodu neplatenia?