Číslo formulára: 88C2CB00

Povinné zmluvné poistenie

Vypočítajte si cenu poistenia a získajte zľavy priamo pre vás

Aké vozidlo chcete poistiť?

Osobné vozidlo do 3,5 t (M1)
Úžitkové vozidlo do 3,5 t (N1)
Prívesný vozík do 750 kg (O1)

Značka, model a účel použitia

značka

model

Výkon, zdvihový objem a rok výroby

Výkon

Zdvihový objem

Rok výroby

Máte auto na leasing?

Je poistník súčasne aj držiteľom vozidla?

Údaje o poistníkovi

Meno a priezvisko

Meno
Priezvisko

Rodné číslo

000000/0000

Vaše rodné číslo bude využité iba pre výpočet zliav.

IČO

IČO

PSČ

PSČ trvalého bydliska

Mobilné telefónne číslo

+421

Vyplnením mobilného telefónneho čísla súhlasím s jeho prípadným využitím za účelom uzatvorenia poistenia PZP. Súhlas je platný 30 dní.

E-mailová adresa

@

Vyplnením e-mailovej adresy prehlasujem, že som jej užívateľom a súhlasím s tým, aby bola využitá v súvislosti s uzatvorením poistnej zmluvy poistenia občianskej zodpovednosti za škodu. V prípade uzatvorenia zmluvy súhlasím s tým, aby poistiteľ v súlade s čl. 11 Hlavy I poistných podmienok zasielal vybrané dokumenty týkajúce sa poistenia na túto emailovú adresu.

Údaje o držiteľovi

Rodné číslo

000000/0000

Vaše rodné číslo bude využité iba pre výpočet zliav.

IČO

IČO

PSČ

PSČ trvalého bydliska

Vyberte si variant poistenia

Variant Standard PLUS

s limitom 2,5 mil. € pri škodách na majetku a 5 mil. € pri škodách na zdraví

Variant Standard MAXI

s limitom 5 mil. € pri škodách na majetku a 7 mil. € pri škodách na zdraví

Zľavy a bonusy

U nás umožňujeme sčítavanie zliav. Vďaka tomu môžete získať zľavu z ceny poistenia až do výšky viac ako 50 %.

Zľavový kód AXA Drive

0

Zľava za uzatvorenie poistenia online

10

Máte už uzatvorené aj iné produkty od AXA?

5

Chcete platiť poistné ročne?

10

Máte nárok na zľavu ZŤP a ZŤP/S?

5

Koľko nehôd ste mali za posledné 3 roky?

-
+
0

Výška poistného

Zvolený počet platieb sa odrazí na výške poistného.

1. KALKULAČKA