Číslo formulára: DB87DBD9

Úrazové poistenie 5 PLUS


Trvalé telesné poškodenie následkom úrazu s rastúcou poistnou sumou od 1 % telesného poškodenia

Variant poistenia

Vyberte si, koho chcete poistiť

Poistná suma

Vyberte si, na akú sumu chcete byť poistený.

V prípade poistnej udalosti bude poistné plnenie vyplatené vo výške príslušného % z aktuálnej výšky zvolenej poistnej sumy.
Informatívny prehľad možného poistného plnenia.

Zľavový kód AXA Healthkeeper

Udržijte si zdravý životný štýl

Celková platba za poistenie

Zvolený interval platenia sa odrazí na výške poistného.

Rok narodenia

Zadajte rok narodenia

Vyhovujú Vám parametre poistenia uvedené v tomto informačnom dokumente, hlavne rozsah poistnej ochrany, možnosť výberu poistného plánu,
poistnej sumy a váš vek je od 18 do 59 rokov? Súhlasíte s tým, aby Vám všetky zmluvné dokumenty boli zaslané na Vašu emailovú adresu? Pokiaľ áno
a nie ste v súčasnosti hospitalizovaný ani práceneschopný, a nie ste nepoistiteľnou osobou, kliknete na „Chcem uzatvoriť poistenie“. Ak nie, môžete sa
zoznámiť s ponukou iných poistení na našich webových stránkach alebo kontaktovať niektorého z našich finančných sprostredkovateľov, ktorý Vám predstaví
ponuku našich produktov podľa Vašich požiadaviek a potrieb.

1. Kalkulácia