Číslo formulára: 38919C4E

Úrazové poistenie 5 PLUS


Trvalé telesné poškodenie následkom úrazu s rastúcou poistnou sumou od 1 % telesného poškodenia

Variant poistenia

Vyberte si, koho chcete poistiť

Poistná suma

Vyberte si, na akú sumu chcete byť poistený.

V prípade poistnej udalosti bude poistné plnenie vyplatené vo výške príslušného % z aktuálnej výšky zvolenej poistnej sumy.
Informatívny prehľad možného poistného plnenia.

Celková platba za poistenie

Zvolený interval platenia sa odrazí na výške poistného.

Váš vek

Zadajte rok narodenia

Vyhovujú vám parametre poistenia uvedené v tomto informačnom dokumente, najmä rozsah poistnej ochrany, možnosť výberu poistnej sumy v danom rozpätí
a dĺžka poistnej doby? Pokiaľ áno a nie ste nepoistiteľnou osobou, je pre vás toto poistenie vhodné, môžeme vám jeho uzatvorenie
odporučiť a môžete kliknúť na "Chcem uzatvoriť poistenie". Ak nie, môžete sa zoznámiť s ponukou iných poistení
na našich webových stránkach.

1. Kalkulácia